This is a free Purot.net wiki
  • View:

Vertaistoiminta

Materiaalia vertaistoiminnan kehittämiseen

Ideoita vertaistoininnan kehittämiseen

Talkoot

 

Yksi vertaistoiminnan muoto on joukkoistaminen, crowdsourcing, sorsastus. Vapaaehtoistoiminnassa maine ja kunnia on mainio motivaattori. Ihmiset näkevät mielellään vaivaa  rakentaakseen mainettaan. Myös työn lopputulos motivoi. Talkoisiin osallistumisesta pitää yrittää tehdä mukavaa ja pitää pyrkiä aikaansaamaan hyvä tekemisen meininki.

Jarmo Puskala: Joukkoistamisen johtaminen. Mitä Iron Sky opetti? SeOPPI 2/2013

Kokeileminen

Vertaistoimintaa voi kehittää erilaisia ideoita  kokeilemalla. Erilaiset kokeilut näyttävät ovatko ideat toteuttamiskelpoisia. Matkan varrella monet ideat muuttuvat ja ydistyvät Lopputuloksena voikin olla toimintapa, jota ei ole lainkaan suunniteltu, mutta joka silti osoittautuu toimivaksi. 

Oili Salminen: Arkipäivän uudet tavat löytyvät kokeilemalla. SeOPPI 2/2013

 

Parvityö

Yksi yhdessä tekemisen muoto, josta nykyisin paljon puhutaan on parvityö. Se on joustavampaa kuin perinteinen tiimityö. Parven koko vaihtelee pienestä porukasta aina satoihin tai sitä suurempiin joukkoihin. Roolit ja vastuut muotoutuvat tarpeen mukaan jäsenten osaamisen ja kiinnostuksen pohjalta. Osallistuminen voi vaihdella: jotkut panostavat enemmän, jotkut vähemmän, jotkut ovat mukana vain seuraamassa tai oppimiassa. Parvityö tai työparvi syntyy ja katoaa tarpeen mukaan ja voi olla kestoltaan mitä vain.  Suhteet ovat usein hyvin löyhiä. Henkiöt eivät välttämättä tunne toisiaan. Parvissa voi olla myös "ulkopuolisia" henkilöitä.

Janne Ruohisto: Parviälyä ja pelimekaniikkaa: Uusi tapa organisoida työtä ja saada aikaan yhdessä enemmän. SeOPPI 2/2013

 

Vertaistyö

"Vertaistyön helmi nousee autenttisesta oppimisesta, vapaaehtoisesta jakamisesta ja myös oman osaamisen arvostamisesta. /--/ Onnistuntut vertaistyöskentely vaatii tietyn virittäytymisen, luottamuksen ilmapiirin ja tahtotilan. /--/ Vertaistyöskentelyn vastavuoroisuus korostuu erityisesti tietotyössä, jossa hallittavien asioiden ja osaamisen määrä ylittää yksilön kapasiteetin.  Vertaistyöskentely tarjoaa keinon vahvistua ja rohkaistua omassa työssään. /--/ Systemaattisuus ja jatkumo luovat vertaistyöskentelyyn ryhtiä satunnaisten kohtaamisten sijaan. /--/ Tapaamisia voidaan järjestää myös virtuaalisesti /--/ Vertaistyöskentelyssä oikean tunnelman ja luottamuksen ilmapiirin saavuttaminen ovat tärkeitä.

 

Anne Rongas ja Kaisa Honkonen-Ratinen: Vertaistyöskentelyllä työniloa ja sujuvuutta. SeOPPI 2/2013

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username